ad

برد کنترل تابلو led ثابت

فروش انواع برد کنترلر تابلو های ثابت
۲ کاناله
۳ کاناله
۴ کاناله
۶ کاناله
۸ کاناله
۱۲ کاناله
۱۶ کاناله
۲۴ کاناله
۳۶ کاناله
و قابل افزایش تا ۱۰۲۴ کاناله
بردهای فوق در دو مدل طراحی شده اند خروجی + و مدل خروجی – که در هر کانال توانایی درایو کردن بیش از ۲۰۰۰ LED را در ولتاژ ۱۲ ولت دارند .

ledsabetcopntroller